Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník služieb

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Provízie realitnej kancelárie sú uvádzané v rámci celkovej ceny nehnuteľnosti uvedenej v ponuke. Provízia sa vypláca až po realizácii obchodu, t.z. po uzatvorení kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Celková cena nehnuteľnosti sa určuje tak, že majiteľ nehnuteľnosti si určí cenu, ktorú za nehnuteľnosť požaduje a naviac sa pripočíta naša sprostredkovateľská provízia a za túto cenu sa nehnuteľnosť ponúka. Takže predávajúci nás neplatí. Iba v prípade ak je stanovená cena provízie na % z predaja. No aj v tomto prípade uvádzame na inzertných portáloch cenu aj s províziou. V závislosti od náročnosti jednotlivého obchodu pri predaji / kúpe nehnuteľnosti sa konečná výška provízie stanoví na základe dohody medzi realitnou kanceláriou, prípadne jej zástupcom a klientom, ktorý si sprostredkovanie objednal.

V rámci provízie sú poskytované tieto služby (pri nevýhradnom zastúpení) ak si záujemca o službu objedná kompletný balík služieb:

 • dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti
 • fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • návrh stratégie predaja a stanovenia predajnej ceny
 • propagácia nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch
 • obhliadky nehnuteľností so záujemcami
 • zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy (dohody o zložení blokovacieho depozitu)
 • zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy a rokovanie s kupujúcim
 • zabezpečenie vypracovania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • osobná asistencia a prítomnosť pracovníka RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou, príslušným katastrom
 • osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti a prepise
 • prepis energií a prepis u správcu bytového domu (poplatky spojené so správcom bytového domu neuhrádzame)
 • úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho(ich) na kúpnych zmluvách (najviac 15 podpisov)
 • úhrada poplatku do výšky 66 € za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností
 • obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas sviatkov a víkendov a mimo pracovného času klienta

V rámci provízie sú poskytované tieto služby (pri výhradnom zastúpení) ak si záujemca o službu objedná komplexný balík:

 • všetky služby uvedené vyššie pri nevýhradnom sprostredkovaní a naviac
 • profesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj
 • propagácia nehnuteľnosti v printových médiách
 • obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas sviatkov a víkendov a mimo pracovného času klienta
 • topovanie nehnuteľností každý týždeň zdarma
 • väčšia propagácia nehnuteľnosti

Záujemca (kupujúci) hradí na vlastné náklady v prípade, že nehnuteľnosť alebo jej časť kupuje za prostriedky získané úverom:

 • náklady na znalecký posudok v prípade
 • náklady na správne poplatky za návrh na vklad záložných práv do katastra nehnuteľností
 • náklady na zabezpečenie aktuálneho výpisu listu vlastníctva.

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1500 EUR)

 

 

od 50.000 do 299.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2000 EUR)

 

 

od 300.000 do 1.300.000  EUR

3 % z kúpnej ceny (minimálne 9000 EUR)

 

 

od 1.300.000 EUR

2 % z kúpnej ceny (minimálne 26000 EUR)

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Provízia pri prenájme nehnuteľnosti predstavuje výšku jedného mesačného nájmu a vypláca ju realitnej kancelárii prenajímateľ, prípadne podľa dohody v závislosti kto o službu požiadal.

V provízii pri prenájme nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné náklady a poplatky spojené s prenájmom :

 • vypracovanie nájomnej zmluvy
 • prebratie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi prenajímateľom a nájomcom
 • prezentácia a inzercia nehnuteľnosti

Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

300 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

   

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 10  / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 10 / deň.

   

 

Obhliadky

300  / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

   

 

Osobná asistencia

 

 30-50 / za každú začatú polhodinu 

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 30-50 € / za každú začatú polhodinu v závislosti od miesta pri výkone osobnej asistencie.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 

 

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.  úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za List vlastníctva) a

2.  paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a

3.  náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 

 

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúce kúpnej zmluvy)

 150-300  

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

Dodatok ku kúpnej, rezervačnej alebo ku zmluve o budúcej kúpe 50 

 

 

 

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

150 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

100 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Dodatok k nájomnej zmluve 50 

 

 

 

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

1000 

Paušálna náhrada, v cene zahrnutý kompletný právny servis a prepis energií, úhrada kolkov na kataster a úhrada za osvedčenie podpisov na kúpnych zmluvách.

 

 

 

Pripomienkovanie k zmluve (kúpna zmluva, nájomná)

 10

zapracovanie každej ďalšej podmienky 10 € za každý prípad

 

 

 

Úrčenie trhovej ceny nehnuteľností

 50

 Pre účely dedičského konania

V závislosti od náročnosti jednotlivej služby sa konečná cena stanoví na základe dohody medzi realitnou kanceláriou, prípadne jej zástupcom a klientom, ktorý si službu objednal.